Srebrenitsa tarihin kimsesiz kalmış çocuğudur. Hep savaş, hep kıyım görmüştür, ama hiçbir zaman dostluk görmemiştir. Ve orada katledilen binlerce kadın, erkek, yaşlı, çocuk ve bebek vatanlarını, namuslarını, dinlerini canları pahasına savunmuş insanlığa büyük bir ders vermiştir!

Saraybosna’da olduğu gibi bugünde ecdat yadigarı Suriye’de, Irak’ta ve Dünya’nın birçok mazlum ve mağdur beldesinde batı devletlerinin bizatihi desteği ve katılımıyla mazlum kardeşlerimizin her türlü yaşam hakkı gasp ediliyor ve bir çeşit soykırım uygulanıyor.

 

ÖNCE İNSAN OLARAK ,bu katliamda ölen binlerce katledilen Müslümanları, medeniyet maskesi altına saklanmış zalimleri ve hainleri asla unutmayacağız! Tüm gönüller Fetih oluncaya kadar,mazlumların ahı dininceye kadar, zulüm yer yüzünde bitinceye kadar,Susmayacağız!Yılmayacağız! ve Durmayacağız!

Srebrenitsa’daki kıyımdan Tuzla’ya kaçmaya çalışan 12.000’i aşkın Boşnak, dağlık güzergâh üzerinde pusu kuran keskin nişancı Sırp askerleri tarafından âdeta tek tek avlandı. Dağlardaki bu zorlu kaçış yolundan yaklaşık 3.000 kişi sağ olarak Tuzla’ya ulaşabildi. Srebrenitsa’dan Tuzla’ya uzanan yolda 10 gün içerisinde 10.000’den fazla kişi katledildi. Srebrenitsa’da yaşanan bu katliam Avrupa’da hukuksal olarak belgelenen ilk soykırım olarak tarihe geçti.Bosna Savaşı, Avrupa’nın gözü önünde, Avrupa’ya rağmen sistematik bir biçimde insanların barbarca katledildiği bir dramdır. Srebrenista, üzerine çekilen filmleri, yazılan kitap ve şiirleri yalın ve acı gerçekliğiyle gölgede bırakmış, Tüm İslam alemi ve insanlığın her an bakarak tefekkür etmesi, ders çıkarması gereken; tuvali henüz kurumamış mavi bir tablo olarak karşımızda durmaktadır. Eli silahlı ve dilleri tutuk olan herkes bilmelidir ki zulüm asla ebedi değildir. Tarih Birleşmiş Milletleri, Hollanda Birliklerini ve üç maymunu başarıyla oynayan ülke ve yönetimleri asla unutulmayacaktır.

AK Parti Karamürsel Teşkilatı