Ak Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete'nin Dünya kadınlar günü ile ilgili basın açıklaması.

“Toplumlar zaman içerisinde yeni umutlar, yeni yaşamlar ve yeni dünyalar kurarlar. Geçmişte yaşanan tecrübeler ve günlük yaşamın getirdiklerini yarınlara nakşeden ve nesilden nesile ulaşmasını, büyük gayretler sarf ederek sağlayanlar kadınlarımızdır.

Doğudan batıya, kuzeyden güneye Ülkemiz sathını sevgi, emek, alın teri, fedakârlık ve umutla çepeçevre saran Anadolu kadını yeni bir hayatın kapılarını da insanımıza ve çocuklarımıza aralamaktadırlar.
Tarihsel süreç içerisinde, dünyadaki hemcinslerine yaptıkları ile örnek olan ve bizler için de bir gurur kaynağı olan kadınlarımız; gerek sosyal, gerekse ekonomik alanda, hedefleri doğrultusunda, her geçen gün yükselttiği başarı çıtası ile bugün de bu öncü vasfını sürdürmektedir.

Hal böyleyken kadınlarımıza yönelik yaşanan şiddet olgusu ve bunun yol açtığı derin toplumsal sorunlar bizleri üzmektedir. Toplumun bütün bireyleri olarak şiddet ile mücadele etmeli ve kadınlara karşı sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayışla davranmayı insani bir gereklilik olarak görmeliyiz.

Kadınların başarıları ile konuşulduğu ve değerin gösterildiği nice kadınlar gününü kutlamak ümidiyle bütün kadınlarımızın günlerini kutluyorum."