6 maddeden oluşan Eylül ayı meclisi ilave bir meclis gündemi istenmeden başlatıldı. Meclisin ilk maddesi ‘Karamürsel Uygulama İmar Planı Notlarında Yapılan Tadilat Talebi İle İlgili Komisyon Raporu’ oldu. Diğer beş maddede ise aşağıda belirtilen raporlar görüşüldü;

  1. İlçemiz Fulacık Mahallesi G23.d.22.b.1.a-2.b Uygulama İmar Planı içerisinde 106 Ada, 39, 43, 44 ve 47 Nolu Parseller ile 116 Ada, 6 Nolu Parsel için hazırlatılan Mevzii İmar Plan talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu,
  2. Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Evde Bakım İşbirliği Protokolü ile ilgili yazısı,
  3. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Kardeş Şehre Proje Destek Yardımı ile ilgili yazısı,
  4. İSU Şube Müdürlüğü’nün Belediyemize müracaat ederek; Kayacık Mahallesi TEK ana trafonun güneyinde bulunan su deposunun tahliye hattı ve alt yapı imalatı güzergahının 1/1000 Ölçek Uygulama İmar Planları’na işlenmesi taleplerinin görüşülmesi talebi,
  5. İlçemiz 4 Temmuz Mahallesi 361 Ada, 125 Nolu parselde kayıtlı 36/360 arsa paylı bodrum kat (9) Nolu bağımsız bölümün sahiplerinin tamamının Belediyemize mescit olarak kullanılmak şartıyla hibe etmek talepleri görüşülmesi, ile ilgili maddeler görüşüldü.