Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın açılış ve selamlama konuşmaları ile başlayan Ekim ayı ara meclis toplantısı, açılış ve yoklamanın ardından 02.10.2018 tarihli meclis toplantısı tutanağının oya sunulması ile start aldı. 3 maddeden oluşan Ekim Ayı ara Meclis toplantısında yer alan maddeler;

1)- Belediyemiz 2019 – 2021 yılı gelir gider bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.

2)- 5393 sayılı kanunun 41.Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi gereği hazırlanan ‘’ Karamürsel Belediyesi 2018 yılı Performans Planı ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

3) Belediyemiz 2019 yılı gelir tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu. ‘’ oldu.