Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın yaptığı açılış ve selamlama konuşmasının ardından; 05.09.2017 tarihli meclis toplantı tutanağının oya sunulması ve Ekim ayı Meclis Gündeminin sunulması ile devam etti. 7 Maddeden oluşan Ekim ayı meclis gündeminde; 
1. Madde; Otopark gelir tarifesi ile ilgili plan bütçe komisyon raporu oldu. Ekim ayı Meclis toplantısında ki diğer maddeler ise şöyle;
2)- 4 Temmuz ( Hacıömerağa) Mah. 76 ada, 4 Temmuz ( Sarıkum ) Mah. 234 ada da yapılması planlanan imar plan tadilatı talebinin imar komisyon raporu doğrultusunda görüşülmesi, 
3)- Ereğli Mahallesi 297 ada, 7 parsel de talep edilen imar plan değişikliğinin imar komisyon raporu doğrultusunda görüşülmesi,
4)- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2018 – 2020 yılı gelir gider ile ilgili yazısı,
5)- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2018 yılı performans planı ile ilgili yazısı,
6)- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2018 yılı gelir tarifesi ile ilgili yazısı,
7)- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden belediyemizce kullanılmak üzere bedelsiz olarak bir adet şehiriçi tipi otobüs tahsis talebi ile ilgili yazısı oldu.