SAYIN AKKAYA GAZETECİLİK

 

11.03.2017 tarihli gazetenizin internet sayfasında saat 16.06 da , müvekkilim KADER GARİPOĞLU’nun işletiminde bulunan ALTINKEMER CAFE –BİSTRO hakkında yapmış olduğunuz haber içeriği itibarıyle doğru değildir

Öncelikle belirtmek gerekirse,sözkonusu Kafede müvekkile ait bulunan ve faturalı olan tüm eşyalar ,müvekkilin izni ve bilgisi olmadan kafeden çıkarıldığı için,Karamürsel Cumhuriyet Savcılığına 13.03.2017 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Gazetenizde yayınlanan haber içeriğinde belirtildiği gibi ,sözkonusu kafe,halen bir başkasının işletmesinde olmayıp,müvekkil tarafından işletilmektedir . Müvekkil ne kafeyi,ne de içinde bulunan eşyaları başkasına devretmemiştir.Bu nedenle de sözkonusu kafedeki eşyalarının izni olmadan çıkarılması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup,uğranılan zararın tazmini için de tazminat davası açılacaktır. Bu nedenle, müvekkil hakkında yayınlanan gerçek dışı bu yazı içeriğini tekzip eder, kamuoyuna saygı ile duyururum."

Tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla ,yukarıda yer alan düzeltme metninin , internet gazetenizin aynı sayfasında,aynı yerde ve aynı puntolarla yayınlanmasına karar verilmesini talep ediyorum.20.03.2017

KADER GARİPOĞLU Vek.
Av.HAFİZE ONGUN