Karamürsel Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Beste Yoldaş Sezgin yaptığı açıklamada; hastanemizde EMG cihazı kurulmuş olup, çekimler başladıktan sonra hastalarımızın EMG çekimi için artık başka hastanelere gitmesine gerek kalmayacak diyerek EMG hakkında açıklamalarda bulundu.

EMG Nedir?
Vücudumuzdaki sinir ve kasların elektriksel potansiyellerinin incelenmesine dayanan bir nörolojik tetkik yöntemi olan EMG Testi, hastanın rahatsız olmayacağı şekilde doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonlarının ölçülmesi sağlanmaktadır. EMG sinirler ve kaslardan alınan elektriksel sinyallerin yazdırılması anlamını taşımaktadır. Sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak, tanıyı doğrulamak, işlev bozukluklarını ya da yapısal hasarların şiddetini belirlemek, hastalık sürecini izlemek ve uygulanan tedavinin etkisini değerlendirmek için başvurulan bir inceleme yöntemidir. Bir EMG incelemesinde hastaya farklı testler uygulanabilir. En çok uygulanan testler "sinir ileti çalışmaları" ve "iğne elektromiyografisi" testleridir.

Hangi Hastalıkların Tetkikinde EMG Kullanılır?
*Polinöropatiler: Diabet, B12 eksikliği veya böbrek yetmezliği gibi periferik sinirlerde yaygın hasara neden olan hastalıklar.

*Fokal nöropatiler:Tuzak nöropatiler (ör. Karpal, Kubital tünel sendomları) başta olmak üzere genellikle tek sinirde hasara neden olan hastalıklar.

*Radikülopatiler: Bel veya boyun fıtığı gibi omurilikten çıkan sinir köklerinin hasarına sebep olan hastalıklar.

*Miyopatiler

*Motor Nöron Hastalıkları

*Nöromüsküler Hastalıklar