Karamürsel Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına eğitim verildi. Hasta bireye, bakım verene (refakatçi) sağlık ve hastalık yönetimi ile ilgili konularda,  palyatif  bakım ile ilgili bilgiyi elde etme, beceri kazandırma ve taburculuk sonrası var olan kabiliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, kişisel öz bakım aktivitelerinin yapabilirliğinin sağlanması amacı ile verilen eğitimi hasta ve refakatçiler ilgiyle dinledi.

"Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken tespit edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya giderilmesi yolları ile arttıran bir yaklaşımdır." (DSÖ-2002)

Palyatif bakımda, sağlık çalışanı; sağlık bakımının yöneticisi, uygulayıcısı ve eğitimci rolünü üstlenirken, hasta refakatçisi; gerektiğinde hastanın gereksinimlerini karşılayan vekil rolündedir. Kendi kişisel bakımını; yapabilme, sürdürebilme ve istenilen yaşam standardını sağlamada yetersiz olan bireylerin yaşamlarını idamesinin sağlanması esnasında desteğe ihtiyacı vardır. Bu nedenle  hastanın ve hastaya bakım veren refakatçinin eğitimi önemli bir konudur.

23 Kasım 2017 tarihinde Karamürsel Devlet Hastanesi Palyatif Servisinde verilen eğitimde, Palyatif Servis Hemşiresi Derya Fidan, Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Reyhan Çimşir tarafından " el hijyeni, hasta yatağı yapımı, hastanın enfeksiyonlardan korunması, yara bakımı, ağız bakımı, sonda ve katater bakımı" konularında  hasta ve rafakatçilere bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından hasta ve yakınları tarafından sorulan sorular cevaplandı.