Geçtiğimiz günlerde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen operasyon sonrasında Op.Dr.Kalalı ameliyatla ilgili önemli bilgiler verdi.

Rotator kılıf (Döndürücü manşet) nedir?

Döndürücü manşet, omuz eklemine döndürme hareketi yaptıran ve omuzu stabilize eden kasların tendonlarının oluşturduğu omuz bölgesini kılıf gibi saran yapıdır.

Döndürücü manşet kasları kürek kemiğinden  kol kemiği üst kısmına yani omuz başına yapışırlar. Rotator kılıfta oluşan yırtıklara da rotator kılıf (döndürücü manşet) yırtıkları denir.

Rotator kılıf yırtıkları nasıl olur?

Rotator kılıf yırtıkları, sıklıkla tekrarlayan travmalarla olur. Kollarını yukarıda tutarak çalışanlar, tenis, beyzbol gibi sportif aktivitede bulunanlarda sık görülür. Döndürücü manşet yırtıkları, akut travma ile de olabilir. Hasta omuzundaki ağrıyı başlatan olayı anımsamayabilir. Rotator kılıf yırtıkları, tedavi edilmemiş omuz sıkışma sendromlu hastalarda 40 yaş civarında sık görülür. Daha genç hastalarda ise akut travmalarla (düşmeler, aniden zorlamalar ve darbeler sonrası) yırtıkları görürüz.

Rotator kılıf yırtığının bulguları nelerdir?

Döndürücü manşet yırtığı bulguları olarak kolu yukarı kaldırmada ağrı, güçlük, tam yırtıklarda hastalar kollarını hiç kaldıramayabilirler, bir ağırlık kaldırırken hissedilen ağrı ve güçsüzlük, kolun döndürülmesi hareketi esnasında hissedilen ağrı sayılabilir. Ağrı başlangıçta sadece hareket sırasında olurken daha sonraları istirahat halinde de görülür. Özellikle ileri evrelerde hastalar yırtığın olduğu tarafta omuzları üstüne yatamazlar. Bu hastalardaki diğer bir bulgu da omuz hareketi sırasında omuzdan ses gelmesidir.

Rotator kılıf yırtığı tanısı nasıl koyulur?

Rotator kılıf yırtığı tanısında anemnez ve fizik muayene ile döndürücü manşet yırtığını düşünürüz. Bundan sonra omuz radyografileri ve ultrason tetkiki yapılabilir. Kesin tanı ve yırtığın genişliğini anlamak, eşlik eden olası patolojileri ortaya koymak ve ayırıcı tanı için sıklıkla MR tetkiki istenir.

Rotator kılıf (döndürücü kılıf) yırtığının tedavisi nedir?

Tam kat olmayan ve eşlik eden ileri omuz sıkışma sendromu olmayan hastalarda ilk tedavi; istirahat, ağrı kesici tedavi, kol askısı kullanımı, egzersiz ve fizik tedavidir. Bu tedaviye rağmen bulguları süren hastalar ile tam kat yırtıkları olan ve/veya eşlik eden omuz sıkışma sendromu olan hastalarda cerrahi tedavi uygulanır.

Rotator kılıf (döndürücü kılıf) yırtığının cerrahi tedavisi nasıl yapılır?

Günümüzde rotator manşet yırtıklarının cerrahi tedavisi artroskopik olarak omuzda açılan 3-4 delikten yapılabilmektedir. Kısmi yırtıklarda debridman denilen yırtık uçlarının temizlenmesi, kılıf içinde tendon yırtıklarının dikimi, kemiğe yakın ayrışma ve yırtıklarda kılıfın özel çapa tarzı tespit materyalleri ile kemiğe tutturulması ile yapılır. Bütün bu işlemler artroskopik olarak yapılır. Omuz artroskopisinin diğer avantajı da omuz eklemini ilgilendiren diğer patolojilerinde artroskopi ile tanınmasına ve omuz artroskopisi sırasında tedavi edilmesine olanak tanımasıdır.

Rotator manşet için yapılan omuz artroskopisi sonrası nasıl olmaktadır?

Rotator manşet artroskopik tedavisi sonrasında hastalar ertesi günü hastaneden ayrılabilirler. Yapılan işleme bağlı olarak kol askısı 2-6 hafta süre ile kullanılır. Egzersiz ve fizik tedaviye, artroskopik tedavi şekline göre en erken cerrahiyi takip eden ertesi gün en geçte 1 hafta sonra başlanır.

Karamürsel Devlet Hastanesindeki ilk  Artroskopik Rotator Kılıf Ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamızın fizik tedavi programını planlayarak 1 gün sonra taburcu ettik ve takiplerine özenli bir şekilde devam ediyoruz.