Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın açılış ve selamlama konuşmaları ile başlayan Kasım ayı meclis toplantısı, açılış ve yoklamanın ardından 09.10.2018 tarihli meclis toplantısı tutanağının oya sunulması ile start aldı. 1 madde ve bir Komisyon Raporundan oluşan Kasım Ayı Meclis toplantısında yer alan maddeler; 
KOMİSYON RAPORU
İlçemiz sınırları içerisinde hizmet veren yapı müteahhitleri ile ilgili konunun komisyon raporu doğrultusunda (süre uzatımının) görüşülmesi.
GÜNDEM
1-) İlçemiz Kayacık Mahallesi, 199 ada, 26 parsel ile 77 parsel üzerinde bulunan mevcutta olup imar planında bulunmayan imar yolunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi ile ilgili ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısı.