Karamürsel Devlet Hastanesi’nde verilen eğitimde Damat, istismar türleri, belirtileri ve etkilerinden bahsederek istismar farkedildiğinde ya da tespit edildiğinde sağlık personelinin sorumluluklarının neler olduğunu ve izlenmesi gereken yasal süreçleri anlattı.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 1. maddesi; 0-18 yaş arası her bireyin çocuk olduğunu belirtir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), toplumsal farkındalık gerektiren en önemli konulardan biri olan Çocuk İstismarı ve İhmalini şöyle tanımlar: ‘‘Çocuğun sağlığının, büyüme ve gelişmesinin olumsuz olarak etkilenmesine neden olan her türlü fiziksel ve/veya duygusal, cinsel, ihmal veya ihmale neden olacak ticari reklam amaçlı ya da diğer bütün etkileme şekilleri de dahil olmak üzere her türlü tutum ve davranışlara maruz kalmasıdır ’’. Bir başka deyişle çocuğun beden veya ruh sağlığına zarar veren, zarar verme riski taşıyan, fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimini olumsuz etkileyen, kendisine bakmakla yükümlü kişi veya kişiler tarafından zarar verici olan, kaza dışı ve önlenebilir bir davranışa maruz kalması çocuğa karşı kötü muamele ya da çocuk istismarı şeklinde tanımlanmaktadır. Kötü muamelenin fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal olmak üzere dört farklı boyutu bulunmaktadır (WHO, 2006)
Çocuk istismarı çocuk haklarının ağır ihlalidir. Toplumdaki her yetişkin bireyin, çocukları cinsel istismardan koruyabilmeleri için konu hakkında bilgi sahibi olmaları ve bilinçlenmeleri çok önemlidir. Farkında olalım, farkedelim, susmayalım, önleyelim. Sessizliği bozmak ilk adımdır.