Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın açılış ve selamlama konuşmaları ile başlayan Şubat ayı meclis toplantısı, açılış ve yoklamanın ardından 02.01.2018 tarihli meclis toplantısı tutanağının oya sunulması ile start aldı. 3 maddeden oluşan Şubat Ayı Meclis toplantısında yer alan maddeler;

  • 4 Temmuz Mahallesi 134 ada, 6 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  tadilatının yapılması talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısı.
  • Kayacık  Mahallesi  551ada,1 ve 2 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.
  • Tam zamanlı sözleşmeli tekniker çalıştırılması İle ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün yazısı oldu.