Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik" kapsamında, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyen hükümlülere cinsel dürtünün azaltılmasına, denetimine veya yok edilmesine yönelik ayakta veya yatarak ilaçlı ya da ilaçsız tedavi uygulanabilecek. Diğer bir deyişle hadım edilecekler. Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tıbbi tedavi yükümlülüğüne karar verilmeden önce hükümlü, bulunduğu kurum tarafından sağlık kurulu raporu alacak. Hazırlanacak raporda kişi hakkında tıbbi tedaviye gerek olup olmadığı, gerek var ise hangi yöntemin uygulanacağı hususlarının belirtilmesi istenecek.

Gelen rapor göz önüne alınarak, hükümlü hakkında tıbbi tedavi uygulanıp uygulanmayacağı veya diğer yükümlülükleri hakkında karar alınmak üzere dosya, raporlarıyla birlikte infaz hakimliğine gönderilecek.

Hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumu bölgesinde tıbbi tedavi kararının uygulanmasını sağlayacak sağlık kuruluşu yok ise hükümlü, bakanlık tarafından uygun başka bir kuruma nakledilecek.

Gözlem süresi

Tedavinin tamamlanıp tamamlanmadığı ile uygulanan tedavi ve süreç hakkındaki bilgiler 6'şar aylık süreler ile kurum müdürlükleri tarafından sağlık kurumundan istenecek. Süresi içerisinde başvurmadığı veya tedaviye uymadığı tespit edilen hükümlüler hakkında işlem yapılacak.

Bu kapsamda ilk önce hükümlülere uyarıda bulunulacak, bunun ardından yeni bir ihlal olduğunda cezaevlerinde bulunanlar için disiplin cezası uygulanacak. Denetimli serbestlik altında olanlar için ise dosya infaz hakimliğine gönderilecek ve koşullu salıverilme kararında bu husus da değerlendirilecek. Ayrıca, koşullu salıverilmiş olanlar ihlâl ettiğinde ise bu kişiler hakkındaki şartlı salıverilme kaldırılabilecek.

Tedavi için kullanılacak ilaçların bedelleri Adalet ve Sağlık bakanlıkları arasında düzenlenecek protokol kapsamında ödenecek.

Rehabilitasyon süreci

Hükümlülere, yeniden cinsel suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan tedavi ve iyileştirme programları ile grup çalışmalarına veya bireysel çalışmalara katılma yükümlülüğü getirilecek.

Hükümlünün toplumun ve çocukların korunması amacıyla kişinin kişisel ve sosyal durumu ile tekrar suç işleme riski göz önüne alınarak, çocuklar ile bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışması da yasaklanabilecek.