Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın açılış ve selamlama konuşmaları ile başlayan Temmuz ayı meclis toplantısı, açılış ve yoklamanın ardından bir evvel ki meclis toplantısı tutanağının oya sunulması ile start aldı. 3 maddeden oluşan Temmuz Ayı Meclis toplantısında yer alan maddeler;

  • Belediyemiz Çamçukur Mahallesi sınırları dahilinde, K4 Planlama Bölgesi içinde, G23.d.08.b nazım imar planı, G23d.08b.4c uygulama imar planı içinde 134 ada, 3,4,15,16,27,28,29 parselleri kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyon Raporu.
  • Karamürsel ilçe sınırları içerisinde yer alan K1 ve K3 Planlama Bölgeleri Gelişme Konut Alanları G23d.07a, G23d.07b, G23d.07c, G23d.07d, G23d.08a, G23d.08d uygulama imar paftalarında hazırlanan ve Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarih ve 23 sayılı kararı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2018 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askı süresi içinde yapılan itirazlarla ilgili İmar Komisyon Raporu.
  • Tam zamanlı sözleşmeli İnşaat Mühendisi çalıştırılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün yazısı oldu.